skip to Main Content
06 38181860 verhuur@jokegouma.nl
Ambla wordt Ameland

In de 8e eeuw wordt het eiland voor het eerst bij naam genoemd: Ambla. Vanaf de 14 eeuw wordt de naam Ameland regelmatig genoemd. Het is dan al eeuwenlang een onafhankelijk en neutraal eiland. De inwoners waren vrije mensen tot Ritske Jelmera , een Friese edele, het gezag over het eiland naar zich toetrok.
Hij bouwde in Ballum het slot ‘Jelmera State, op de plaats waar nu het gemeentehuis van Ameland staat. Alleen het baarhuisje met de grafsteen van Duco Cammingha en de preekstoel uit de slotkapel zijn bewaard gebleven. Ritske’s kleinzoon Haije trouwde, nam de naam Cammingha van zijn vrouw aan, en onder die naam zouden ze nog 200 jaar heer en meester over het eiland blijven.

De Vrije Heerlijckheit Ameland

Via-via komt Ameland in 1704 in handen van de Friese stadhouder Johan Willem Friso, de stamvader van onze Nassau’s. In 1810, in de Franse tijd, wordt Ameland bij Friesland gevoegd. Dat is het einde van de Vrije Heerlijckheit Ameland. U leest meer over de rijke Amelander historie in de talrijke boekjes die over Ameland zijn gepubliceerd. Alle veranderingen nemen niet weg dat Ameland onveranderd een heerlijk eiland is gebleven. Je kunt er urenlang fietsen en dwalen zonder iemand tegen te komen. Daarnaast kun je je onderdompelen in de gezelligheid van de dorpen Nes, Buren, Ballum en Hollum. Je vindt er een keur aan leuke winkels en winkeltjes, café’s, restaurants, galerieën en musea.